fairnESSkultur Alpha Version: Feel free to sign up and join in while our work keeps progressing for you.

  • Nederlands
  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español

Stel je voor,

Als velen in dezelfde richting gaan, ontstaan er nieuwe paden...

 


"Wij waarderen de inzet van de boeren om de vruchtbaarheid van onze bodem op de lange termijn te behouden en op te bouwen. Wat zij doen heeft een liefdadigheidswaarde en verdient begrip en financiële steun van de samenleving. Via het bodemvruchtbaarheidsfonds ondersteunen we concrete maatregelen die leiden tot het behoud en de ontwikkeling van bodemvruchtbaarheid op landbouwgrond.


Vruchtbare bodems vormen immers de basis voor gezonde voeding in het heden en de toekomst en gaan tegelijkertijd de opwarming van de aarde tegen door meer CO2 op te slaan dan conventioneel gecultiveerde bodems.


Meer informatie hierover en meer kunt u vinden op de homepage op www.bodenfruchtbarkeit.bio of op www.bio-stiftung.ch.

 

Het wonder van Mals... een wonder voor ons ook...


Want hoe de fairnESSkultur bij de schilders is gekomen - en wat mensen samen kunnen doen... dit en nog veel meer komt u te weten in de nieuwe editie van fairzückt! die in de herfst van 2018 verkrijgbaar zal zijn. De eerste indrukken van ons bezoek aan de première in Innsbruck en in Mals zijn te vinden op Pixelfed en in de blog.


Op dit punt willen we Uli Veith en Johannes Fragner-Unterpertinger bedanken voor de grote gesprekken, uw tijd, uw moed en uw werk... en dank ook aan Alexander Schiebel, die de bal aan het rollen bracht met zijn boek en de inzet voor de resulterende film...
Meer informatie over de Malser Weg vindt u direct HIER en informatie over het boek en de film vindt u HIER.

 

 

Gemeenschap van belang Gezonde bodem


Biodiversiteit, een gezond milieu en gezonde voeding beginnen in de bodem. Wij zijn dan ook zeer verheugd om IG Boden aan boord te hebben als een andere waardevolle partner in het fairnESSkultur netwerk.


De IG ziet bodembescherming als een taak voor de hele samenleving: "We hebben een consensus nodig over het belang van bodemgezondheid. Het gaat niet alleen om het belang ervan voor de landbouw, maar ook voor de bescherming tegen overstromingen en het klimaat en voor de voedsel- en drinkwaterkwaliteit".
Via een supraregionaal netwerk van beoefenaars wordt kennis uitgewisseld met het oog op de ontwikkeling van gezonde en humusrijke bodems die planten en voedsel van hoge kwaliteit produceren. Naast het voorkomen van nutriëntenverliezen, het bevorderen van de bodembiologie en het implementeren van de juiste bodemvoedingsstoffencondities, ligt de focus op het opbouwen van (permanente) humus. De IG ziet zichzelf als een platform om oude en nieuwe kennis te verzamelen en beschikbaar te stellen aan consumenten, particuliere hoveniers, boeren, dierenartsen en wetenschappers.

stadslandschapsrivier in Bad Tölz

 

We zijn erg blij dat Peter von der Wippel onze shareTs exclusief in zijn eerlijke buitenwinkel heeft! Wat wij zo betoverend vinden aan deze samenwerking en waarom ook u zijn concept zou moeten ondersteunen, blijkt uit een uitgebreid interview met Peter in het eerste nummer van ons tijdschrift fairzückt! (extatisch!).


En natuurlijk, ter plaatse in zijn winkel, als u op zoek bent naar onze huidige shareTs of eerlijke outdoor mode, kom dan langs in de Marktstrasse 55 - 83646 Bad Tölz .

 

"wij en nu"

De eerste ontmoeting met Simon en Sarina vond plaats op de "Markt der Möglichkeiten", een evenement van de RENN.Süd, in het Stadthaus Ulm. Al na de eerste paar zinnen was het duidelijk dat we op dezelfde "golf" zwommen en een prachtige samenwerking met vele grote gesprekken en hopelijk nog meer grote acties begonnen.


Wat we nu over onszelf zeggen:


"In de huidige tijd van verandering en onrust in de samenleving, de economie, het milieu en de politiek willen we alternatieven laten zien en zo mensen aanmoedigen om samen actief te worden. We netwerken, informeren, inspireren en initiëren concrete projecten en proberen zo ecologische, economische en sociale onderwerpen te combineren en mensen niet alleen in hun hoofd maar ook in hun hart aan te spreken. We voelen bij veel mensen het verlangen naar gemeenschap en participatie in de toekomst en geloven dat ontmoetingen en relaties steeds belangrijker worden. Meer over wirundjetzt vindt u op haar homepage.