fairnESSkultur Alpha Version: Feel free to sign up and join in while our work keeps progressing for you.

  • Nederlands
  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español

Stel je voor,

HET LEVEN IS EERLIJK

Niet altijd. Het is hier en nu. En het is aan jou! Want alleen jij beslist elke dag opnieuw,
 

Wat je wilt eten.
Waar je gaat winkelen.
Waar je gaat eten.
HOE u uw vrije tijd / vakantie plant.


Met u willen we het dagelijks leven een beetje "revolutioneren" en onze wereld elke dag een beetje beter maken. Of het nu in de regio voor uw deur is of in de regio waar we naartoe reizen - persoonlijk of culinair - we willen het beste voor u en al diegenen die daar het beste voor u geven:


Met een cultuur voor meer saamhorigheid.
Meer eerlijkheid.
Meer waardebepaling.
Meer tolerantie.
Meer (levens)kwaliteit.
Voor een volle maag EN een vol hart.

 

 

 

Hoe de fairnESSkultur werkt

 

 

...online:

www.fairnesskultur.de is een meta-netwerk voor leuke en gedeelde offline momenten. Hier vindt u producten, producenten, boerderijwinkels, restauranthouders, cafés of hotels met & zonder "Bapperl" (d.w.z. certificeringen) of gewoon jam of honing van de buurman van de beste thuisproductie. Je kunt zien wie wat krijgt van wie, wat er in zit of waar wat vandaan komt - transparant en begrijpelijk.

 

U kunt ter plaatse of voor uw volgende vakantie accommodatie zoeken, van biologische, golf- of wellnesshotels tot boerderijen, en direct zien welke producenten uit de betreffende regio uw ontbijtei leveren. Want TRANSPARANTIE is ook voor de fairnESShotels van groot belang.

 

Dit geldt ook voor de fairnESSwirts, die u op ons platform vertellen waar de heerlijke kaas vandaan komt, van welke producent de biefstuk werd geweid, of van welke wijnbouwer u andere schatten in de kelder kunt ontdekken, proeven en kopen.

...offline:

 De fairnESSkultur is een authentieke levenshouding. De slogan "Discover & enjoy the We bei Dir" verwijst niet alleen naar de regionale en materiële voordelen bij het online zoeken naar een volle maag of een warm bed in de regio. Het verwijst ook naar de gemeenschappelijkheid en de verantwoordelijkheid van het individu voor de regio en de gemeenschap, voor de natuur en de mensen.

 

Voor een juiste mate van geven en nemen.  Het gevoel van waardering en meer wederzijds begrip en vertrouwen door de transparantie van herkomst & productie.

 

En dat betekent ook: omdat ik kan zien hoeveel werk en tijd er wordt geïnvesteerd in goede kwaliteit, betaal ik graag een eerlijke prijs. En omgekeerd: omdat ik weet dat u ook hard werkt voor uw geld, ben ik eerlijk tegen u en probeer ik goede kwaliteit voor u te bereiken.
Dit zorgt voor het levensonderhoud, brengt de kwaliteit van het leven en verrijkt de regio. Hier en vandaag. En ook morgen. Het maakt een duurzamer beheer, een zorgvuldige omgang met hulpbronnen, een meer op de soort afgestemde veehouderij en een gezonde leefruimte mogelijk. Voor jou en voor mij

 

 

Wat is de fairnESSkultur?

 

 

De fairnESSkultur staat voor een manier van leven of de houding van een eerlijk, empathisch en mindful denken & handelen in samenwerking. We zien onszelf als een interface tussen consumenten, producenten, hotels en restauranthouders, omdat we allemaal de verantwoordelijkheid voor onze acties en duurzame voedselproductie en -verwerking moeten delen.
Begrip. Vertrouwen. Verander.
De naam bevat al de gebieden die het fairnESSkultur merk definiëren:

 

Fair  

Onder het leidmotief "Stel je voor dat het leven eerlijk is", moet een eerlijke verandering worden bereikt - vrijelijk in overeenstemming met de categorische verplichting - door middel van wederzijdse eerlijkheid. Zich in de schoenen van de ander plaatsen, de behoeften, de onderlinge afhankelijkheid en effecten begrijpen en zich bewust worden van de gevolgen van het eigen handelen is een basishouding van de fairness-cultuur. Het is dus geen "je krijgt wat je geeft" principe,
omdat zo'n denken de zwakken, de behoeftigen, de jongsten en de oudsten zou vergeten - zo werkt een gezonde samenleving voor ons niet. Het gaat ook niet om aalmoezen of eervolle gebaren die de ander kleineren ten gunste van het ego in eigenwaarde. Eerlijkheid in de fairness-cultuur is voor ons meer een "wat je niet wilt dat mensen je aandoen", het leren met en van elkaar, het samen groeien en ontwikkelen op ooghoogte, waarbij iedereen zijn best doet - waarbij het leren van fouten en van elkaar een oprecht onderdeel is en iedereen geïnteresseerd is in het vinden van de beste oplossing voor een optimaal resultaat. Het gaat om waardering, aandacht en wederzijds respect, waarbij de mens wordt begrepen als onderdeel van de natuur en als onderdeel van een wereldwijde aardfamilie. We willen een grootse, authentieke en zorgzame manier van handelen bevorderen, met plezier in het ontdekken, beschermen en genieten. De leden van de fairnESSkultur staan voor deze houding en handelen daarnaar.

 

ESS  

Deze tweede lettergreep (het tweede deel van het woord fairnESSkultur) is altijd in hoofdletters geschreven: Omdat al het leven leeft van voedsel of voedsel. In de fairnESSkultur begrijpen we eten als een levende samenleving en actieve milieu- en klimaatbescherming. We zijn ervan overtuigd dat we met onze vraag veel kunnen "veranderen", daarom richten we ons op een duurzame en transparante voedselbasis. Onder het motto "Discover and enjoy the We with you" willen we de interesse wekken voor fundamentele vragen over onze voeding: Waar komt ons eten vandaan? Wat zit er in? Wie heeft het geproduceerd, hoe is het tot stand gekomen en onder welke omstandigheden is het geproduceerd of gecultiveerd? Van wie zijn de ingrediënten, het voer of de grondstoffen? Hoe en waar werden ze gekweekt of bewaard? Met welke effecten op de bodem en het milieu? Hoe gaat het met de mensen daar? Of gewoon: waar kan ik wat kopen, wie kan ik daar ontmoeten en wat kan ik daar beleven?

 

In de fairnESSkultur is deze transparantie in herkomst de basis voor vertrouwen en een kader voor het ontwerp van gezonde bodems, gezonde dieren, gezonde voeding en gezonde mensen, transparantie in de toeleveringsketens, de productie, de verwerking en dus natuurlijk de kwaliteit. En natuurlijk gaat het bij dit idee ook om het behoud van de natuurlijke diversiteit, variëteiten en rassen. We willen eerlijke producten, authentieke en natuurlijke smaakbeleving en natuurlijk een eerlijke behandeling van mens & natuur ondersteunen.

 

Fairness  (Eerlijkheid) 

In combinatie met de twee genoemde lettergrepen gaat het bij fairnESS natuurlijk in de eerste plaats om waarderende samenwerking, eerlijke prijzen voor ons voedsel en eerlijke voorwaarden voor ons milieu. Hiermee willen we recht doen aan onze verantwoordelijkheid voor elkaar en ruimte creëren voor nieuwe impulsen voor een primair duurzaam, respectvol beheer en zorg in plaats van economisch gedreven herbezinning. Hetzelfde geldt natuurlijk voor eerlijke prijzen en lonen in de horeca. Want uiteindelijk gaat het om kostbare levenstijd die iemand gebruikt voor zijn inspanningen voor een eerlijk, duurzaam voedsel of dieren die hun leven geven voor het onze. Een eerlijke betaling waarborgt niet alleen het levensonderhoud en kwalitatief hoogwaardig, gezond en voedzaam voedsel, maar stelt het bedrijf ook in staat om te opereren in vergelijkbare grootte en op de soort afgestemde omstandigheden. Op deze manier kunnen kleinschalige landbouwstructuren en ecologisch duurzaam handelen - waarbij kringlopen en onderlinge afhankelijkheden worden gerespecteerd en hulpbronnen worden gespaard - in stand worden gehouden. Fundamentele thema's als water, natuur en klimaat zijn een belangrijk onderdeel van het onderling afhankelijke denken en handelen in de fairnESSkultur. Immers, elk voedingsmiddel is huis en haard (flora, fauna, habitats) - verbonden met alles - en de basis van het leven voor ons allemaal en de basis van een toekomst die geschikt is voor kleinkinderen. We leven allemaal op en van dezelfde aarde, in dezelfde cycli.

 

Kultur  (Cultuur  )

Een levenswijze van respectvolle, waarderende en tolerante samenwerking omvat voor ons ook onze culturele en sociale ontwikkeling. Samen brood bakken of vasten, samen eten delen of de bereiding ervan vieren - al duizenden jaren geworteld in vele culturen. Mensen hebben altijd genoten van eten, genieten en samen zijn. Eten is cultuur. We bedoelen hier niet de regels van de Knigge. - Nee. Voedsel is een uitdrukking van elke cultuur en regio. Hoe zou onze cultuur zich hebben ontwikkeld zonder de domesticatie van de koe? Of de landbouw? De cultuur van het gesprek en het debat tijdens de maaltijden of de theekransjes, of zelfs de bereiding ervan? En hoe spannend was de manier om smaak en plezier te brengen in de keukens van de wereld door middel van kruiden en verschillende manieren van bereiding? Anatomisch en chemisch gezien zijn dieren en planten waarschijnlijk wereldwijd vergelijkbaar. Maar het HOE van de bereiding, de kruiden of de combinatie van ingrediënten is cultureel opwindend, levendig, anders. En zo waren het specerijen die, zoals vele andere dingen, eerst de weg vrijmaakten voor andere culturen, deuren openden en langs de handelsroutes welvaart brachten voor culturen in alle landen van de heersers.
En zelfs vandaag de dag is het nog steeds spannend om de gewoonten en culinaire hoogstandjes van andere landen te ervaren, om in andere kookpotten te kijken en te zien hoe er elders compleet nieuwe werelden van smaak & bereidingswijzen worden geopend vanuit vergelijkbare voedselbases. Het genieten, ontdekken en behouden van deze diversiteit is een zorg van fairnESSkultur, die wij ook zien als een sleutel tot vrede en tolerante samenwerking op ooghoogte. Maar ook in onze verantwoordelijkheid om de bodem en de hulpbronnen van anderen te respecteren en niet te exploiteren in ons voordeel.

Hoe gaan we dit bereiken?

Nou, ten eerste...
We willen deze diversiteit en transparantie in ons online netwerk laten zien. Hier kunnen onze commerciële leden - producenten, restauranthouders en hoteliers - zich voorstellen, hun werkwijze en leveringsbronnen bekendmaken en met elkaar in contact komen. Op deze manier worden de herkomst en de aanvoerroutes transparant. Daarnaast kan iedereen de producenten of restauranthouders in hun regio vinden of een hotel voor hun volgende vakantie of informatie over de regio waar ze naartoe willen reizen.

 

Aan de andere kant...
we willen offline informeren, bijvoorbeeld met ons tijdschrift fairzückt! of op onze fairnESSkultur-evenementen willen we mogelijkheden bieden om bepaalde onderwerpen te ontdekken, te proeven en er meer van te genieten.

Daarnaast ondersteunen we milieu- en klimaatbeschermingsprojecten en werken we samen met boeiende organisaties, verenigingen en initiatieven die veel meer mogelijkheden bieden voor informatie en participatie.

 

Wat maakt de fairnESSkultur zo anders?

Wij zijn een supraregionaal netwerk dat wereldwijd regionale initiatieven en netwerken kan integreren en bevorderen.

 

We werken samen met gevestigde BIOLables, regionale initiatieven, voedselproducenten en individuele bedrijven.

 

Wij staan voor transparante schakels met openheid van toeleveringsketens, productie- en leveringspartners.

 

De fairnESSkultur is absoluut onafhankelijk, een particulier initiatief zonder subsidies, donaties of andere subsidies van belangengroepen of lobbyisten.

 

Het gaat om een houding, een nieuw bewustzijn. We willen begrip creëren door middel van transparantie, het vertrouwen in en de waardering voor kwaliteit versterken en gezamenlijk maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen in ons handelen. Voor een vreedzaam samenleven, een intacte omgeving en duurzame klimaatbescherming - als een DEEL van deze fragiele, unieke en fascinerende planeet AARDE.